Sparta Kids

Sparta Kids

Projekt „Sparta Kids“ je neobvyklý florbalový projekt, který má do škol přinést pohyb pro co největší počet školáků v podobě florbalového kroužku. Florbal je v současnosti jedním z nejpopulárnějších sportů v ČR. Jeho největší výhodou je finanční nenáročnost, jednoduchost a možnost tak přivést děti k pohybu a ke sportu. Je dokázáno, že pohybová činnost a sport přispívá k rozvoji nejen fyzické zdatnosti a radosti z pohybu, ale také k rozvoji osobnosti a charakterových vlastností. 

Vedení florbalového kroužku se soustředí na týmovou práci, činnost jednotlivce a rozvíjení koordinace formou her a soutěží, nejedná se o zastaralý způsob drilu. Sport by měl v dětech probouzet radost a děti by si ke sportu měly najít emoční vazbu, takovou, která je bude provázet celý zbytek života. 

Děti, které navštěvují tento typ kroužku na své základní škole mají skvělou příležitost začít se věnovat sportu, který v nich probudí radost a nadšení. Úzká spolupráce školních kroužků a klubu nabízí dětem skvělou šanci věnovat se florbalu naplno.

Koordinátor florbalových kroužků:

Daniel Wertheim 
Tel.: 776 723 558
Email: daniel.spartakids@email.cz

Václav Hvízdal
Tel.: 728 021 907
Email: spartakids@email.cz