Bronzoví partneřiEP RESOURCES

Společnost EP Resources obchoduje s černým i hnědým energetickým uhlím, tříděnými sortimenty a hnědouhelným multiprachem.

Společnost EP Resources obchoduje s černým i hnědým energetickým uhlím, tříděnými sortimenty a hnědouhelným multiprachem. Společnost je taktéž významným odběratelem vápenných sorbentů pro odsíření spalin a následnou úpravu vedlejších energetických produktů vznikajících po spalování. 

Přidanou hodnotou v oblasti paliv je individuální přístup k požadavkům každého zákazníka, zajištění logistiky, případně skladování i finančního zajištění.

Obchodování s vedlejšími energetickými produkty (VEP) v rámci společnosti EP Resources a.s. bylo ukončeno. Kompletní obchodní činnost s VEP včetně jejich dopravy (automobilová, železniční, kombinovaná) a dispečerských služeb nyní zajišťuje společnost EPPower Minerals CZ.

Navštívit webové stránky:
EP RESOURCES