Bronzoví partneřiPalestra, vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, je soukromou školou se zaměřením na studium v oblastech tělesné výchovy a sportu a volného času
Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem. PALESTRA je zároveň osobním partnerem obránce Sparty Jana Marvánka.