Členské příspěvky pro sezónu 2011/2012

Informace o výši a způsobu úhrady členských příspěvků na nadcházející sezónu naleznete v tomto článku

Klubové zprávy | 30. listopad -1
Členské příspěvky pro sezónu 2011/2012
Tento článek je určen všem hráčům a jejich rodičům, kteří dosud neuhradili členské příspěvky na sezónu 2011/2012. Původní finální termín úhrady příspěvků byl stanoven na 30.9., nicméně vzhledem k rozjezdu sezóny a nastavení všech organizačních záležitostí jsme se rozhodli, že termín prodloužíme do konce příštího týdne, tj. do pátku 14.10.

Vezměte, prosím, v potaz, že náš klub je příspěvkovou organizací a že jeho fungování je životně závislé na příspěvcích svých členů. Pokud se nebudeme moci spolehnout, že příspěvky budou včas na klubovém účtu, nebudeme schopni hradit naše závazky v řádných termínech, především nájemné za haly a tím ohrozíme fungování a dobré jméno florbalové Sparty. Pochopte, prosím, že v případě, že některý z našich členů nebude mít svůj příspěvek uhrazený včas v novém termínu, budeme muset přistoupit k restriktivním opatřením, dokud se tak nestane. 

Příspěvky na tuto sezónu jsou stanoveny na 7.000 korun a hradí se na klubový účet číslo 184684282/0600. Jako variabilní symbol, prosím, uvádějte rodné číslo vašeho dítěte. Kontaktní informace můžete nalézt také v sekci Klub - Kontakty. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, se, prosím, obracejte na Veroniku Jelínkovou. 

Václav Culka ml. 
generální manažer