Dostavíme Barrandov: ,,Cihlu k cihle a dokážeme to," říká prezident klubu Jiří Krejča

Dlouholetá snaha pohnout s halou na Barrandově má své konkrétní pokračování. Od ledna 2019 patří hala na Barrandově Spartě. V září 2019 jsme od Magistrátu obdrželi dotaci ve výši 7.000.000 Kč na dostavbu zázemí k hale. Následně jsme oprášili dokumentaci a povolení, nechali přepracovat projekt zázemí dle platné legislativy a našich představ, vypsali výběrové řízení a podepsali smlouvu o dostavbě s vítěznou stavební firmou Adevita s.r.o.. Cena dostavby, ve které plánujeme dokončit vnější plášť budovy, připojit ji k sítím a uvést do provozu přízemí se šatnami, činí 10.903.000 Kč vč. DPH. Nám do této částky schází 2.500.000 Kč, které musíme zajistit a proto vás žádáme o pomoc a prosíme o jakýkoliv finanční dar, který nám pomůže stavbu zrealizovat. Celý projekt sbírky na dostavbu zázemí haly na Barrandově nám přiblížil prezident klubu Jiří Krejča, který se v záležitosti Barrandovské haly angažoval od samého začátku.

Klubové zprávy | 30. květen 2020
Dostavíme Barrandov: ,,Cihlu k cihle a dokážeme to,

Jiří Krejča, prezident AC Sparta Praha - florbal, spolupracuje s naším klubem již více než 15 let – nejdříve neformálně, v posledních letech už oficiálně ve zmíněné funkci. Neúčastní se běžného řízení klubových záležitostí – vstupuje do hry, když se řeší složité situace a pomáhá při zajištění financování klubu. Prezidenta klubu jsme poprosili aby nám při zahájení neveřejné sbírky Dostavíme Barrandov, popsal celý příběh Barrandovské haly.

Pokud ve florbalovém prostředí řekneme hala Barrandov, všem se vybaví nafukovací hala bez sociálního zázemí a šaten. Čím to, že za tak dlouhou dobu existence haly se na Barrandově nepodařilo zázemí vybudovat? Můžete nám příběh haly na Barrandově popsat?  I přes velkou pracovní vytíženost mimo florbal se v projektu dostavby zázemí angažujete od samého začátku. ,,Ten příběh by mohl sloužit jako podklad pro slušnou telenovelu. Původně dobrý plán spojení dvou florbalových klubů – Sparty a SSK Future – nakonec nebyl dotažen vzhledem k nezdravým ambicím některých zúčastněných osob (dnes již mimo klub). Neshody vedly až k hrozbě, že členům Sparty bude znemožněno využívání haly na Barrandově. SSK Future byl v té době vlastníkem haly.Tehdy mě oslovil jeden z nestorů našeho klubu pan Václav Culka st., jestli bych se zapojil do jednání se zástupci SSK Future a pomohl k narovnání vztahů. Václav působil jako diplomat při vyjednávání s jednotlivými osobami a já jako tvrďák při jednáních v advokátní kanceláři. Po dlouhých tahanicích jsme pro Spartu získali šestiletou nájemní smlouvu na využívání haly. Bohužel v té době probíhal jiný ostrý spor mezi bývalými manažery SSK Future a hrozilo, že klub – jakožto majitel haly – bude zlikvidován. Opět po dlouhých jednáních a spletitou právní cestou jsme získali tuto halu do vlastnictví našeho klubu. Tato operace by nebyla možná bez promptní výpomoci našeho generálního partnera ACEMA a dlouhodobého profinancování této investice společností Salming ČR v čele s Václavem Culkou ml. Ve vedení našeho klubu jsme si řekli, že musíme udělat vše pro to, aby hala byla dokončena podle původního plánu, tedy jako hala pevná s propojením na zázemí. Strávil jsem dlouhou dobu pátráním v archívu stavebního úřadu, abych dohledal potřebné dokumenty. Tak jsem narazil na autora původního projektu. Pan architekt nám potvrdil, že původní záměr nemohl být realizován z důvodu vyčerpání finančních prostředků na straně SSK Future. Tak tu máme přetlakovou  zaplátovanou  halu se složenou tribunou, nedokončené zázemí, mobilní WC před halou a občas šatny v základní škole," popisuje příběh Jiří Krejča. 

Sparta se rozhodla uspořádat sbírku Dostavíme Barrandov. Jaká je tedy představa o financování dostavby? ,,Hlavní část nákladů musí být pokryta dotacemi státu a města. Nemá smysl popisovat několikaleté martirium, které podstupujeme s Václavem Culkou ml. ve snaze zajistit tyto dotace. Letos jsme zaznamenali dílčí úspěch – Magistrát HM Prahy nám přidělil dotaci na dostavbu zázemí, i když v poloviční výši, než jsme žádali a než dle rozpočtu bude potřeba. Dotací také nelze pokrýt DPH, která pro náš klub – neplátce DPH – znamená náklad v plné výši daně. V souladu se zákonem  proběhla prostřednictvím notářské kanceláře veřejná soutěž a s vítězem je podepsaná smlouva. Předělává se projekt zázemí tak, aby šlo o samostatnou stavbu s jednoduchým propojením do nafukovací haly. Vzhledem ke zkrácení dotace na polovinu jsme rozhodli, že dobudujeme všechny přípojky a v přízemí budovy šatny se sociálním zázemím. A věříme, že to zvládneme do konce roku 2020," zmiňuje prezident klubu důvody rozhodnutí uspořádat sbírku na dostavbu zázemí. I přes získání dotace ve výši 7.000.000 Kč to na dostavbu nestačí. Jaký je to pocit být tak blízko vysněnému vybudování zázemí a vědět, že v rozpočtu i přes dlouholetou snahu chybí peníze? ,,Já jsem pragmatik a optimista. Nepřipouštím, že bychom tentokrát zázemí nedodělali a financování prostě musíme zajistit. Vzhledem ke splácení úvěru na koupi haly nepředpokládám, že by byla možnost dalšího úvěru od banky. Po dlouhých úvahách a diskusích jsme se rozhodli, že oslovíme členy a přátele našeho klubu s žádostí o pomoc formou finančních darů," říká Jiří Krejča.

Ano, sbírka je spuštěna souběžně se zveřejněním tohoto rozhovoru. Přispějete také? ,,Určitě ano – buď osobním darem nebo na darovací smlouvu od mé firmy. Vím, že s touto iniciativou přicházíme ve velmi choulostivé době, kdy řada podnikatelů a rodin řeší svoje finanční záležitosti a rozhodně nebudeme kategorizovat naše členy a fanoušky podle toho, jestli kdo přispěl a kolik. Ještě chci všechny ujistit, že nejen díky dotaci od magistrátu bude tato akce a její financování pod drobnohledem a průběžnou kontrolou a to nějakou vhodnou formou i ze strany dárců. Hala i zázemí je v majetku našeho klubu, takže investujeme do svého a do kvalitních podmínek pro sportování našich dětí," ujišťuje Jiří Krejča. 

Na Barrandově není široko daleko žádné podobné sportoviště. Dostavbou  zázemí to nekončí, Sparta má v plánu také nahradit nafukovací halu pevnou budovou, v druhém patře zázemí vybudovat sportovní sál s fyzio místností. Mohl by zde tedy stát skvělý sportovní komplex, nemyslíte? ,,Samozřejmě. Doufali jsme, že přestavba nafukovací haly na montovanou proběhne současně s dostavbou zázemí. Jsou pro to všechny předpoklady – souhlasy úřadů, projekt, podpora MČ Praha 5 – navíc základová deska současné haly byla vybudována pro pevnou halu. Vždyť i stávající tribuna byla bývalým vlastníkem haly zakoupena do pevné haly (v nafukovače musí být zatažená kvůli omezení počtu přítomných osob). Opakovaně jsme podali žádost o dotaci na přestavbu haly, resp. její dobudování dle původního záměru, ale do momentu tohoto rozhovoru se nám nepodařilo získat rozhodnutí Ministerstva školství a mládeže. Ani nechci vzpomínat na to množství telefonátů, dopisů a emailů, které jsme s Václavem Culkou ml. realizovali. Chápu, že ministerstvo v posledních měsících má jiné starosti a priority, a navíc agenda dotací do sportu a sportovní infrastruktury se převádí na nově vzniklou Agenturu pro sport. Proto jsme se rozhodli dodělat nejdříve zázemí a dál bojovat o peníze na dostavbu haly," uzavírá rozhovor prezident klubu Jiří Krejča a bere si slovo na závěr:

,,Obracím se na všechny, kterým to situace umožňuje, aby se zapojili do právě vyhlášené sbírky Dostavíme Barrandov a podpořili tak naše úsilí při zajištění základního komfortu pro naše hráče. Rád osobně proberu náměty či nabídky, případně pochybnosti potencionálních dárců a podporovatelů. 
Kontakt: jiri.krejca@sparta-florbal.cz."

Více se o sbírce  Dostavíme Barrandov dozvíte ZDE. 

Děkujeme všem, kteří se sbírku rozhodnou podpořit, počítá se každá koruna! 

#myjsmesparta #dostavimebarrandov

Dále čtěte