Aktualizace evidenčních údajů a udělení souhlasu se zpracování identifikačních údajů

Na základě požadavků zákona o zpracování osobních údajů a na základě požadavků od státních orgánů a zastřešujících spolků, chceme všechny členy klubu požádat o kontrolu a případnou úpravu kontaktních údajů, elektronickou přihlášku do klubu a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů dle požadavků zákona.

Muži C | 15. březen 2019
Aktualizace evidenčních údajů a udělení souhlasu se zpracování identifikačních údajů

V posledních letech se vyvinuly požadavky na evidenci členů klubu, stejně tak jako podmínky pro spolupráci a získávání grantů ze zastřešujících organizací, pod které jako florbalový klub patříme nebo s nimi spolupracujeme. 

Proto bychom vás chtěli požádat o tři jednoduché úkony, které proběhnou elektronickou formou při dalším přihlášení do vašeho účtu v Členské sekci. 

Nejprve, prosím, zkontrolujte své kontaktní údaje. Nejen, že jsou pro nás klíčové pro komunikaci s vámi, ale především adresa trvalého bydliště se stane klíčovým verifikátorem pro připravované spuštění rejstříku sportovců, který se stane podkladem pro udělování finančních prostředků na činnost každého klubu. 

Dále vás chceme požádat o opětovné formální přihlášení jak do klubu florbalu, tak do zastřešující Asociace Sparty. V obou případech je tato přihláška klíčová pro prokázání vaší příslušnosti ke Spartě do žádostí o státní, městské a další příspěvky na naši činnost. 

A konečně vás chceme požádat o elektronické udělení souhlasu se zpracováním a evidencí osobních údajů členů klubu (požadavky GDPR). Ke své činnosti potřebujeme tyto údaje evidovat a používat a dle zákona k tomu musíme mít udělen váš odvolatelný souhlas. 

Snažili jsme se celý tento proces maximálně zjednodušit tak, aby vám nezabral více než 2 minuty vašeho času. Za spolupráci děkujeme!